"Akkusy wybijają się wyraźnie ponad przeciętność.
Stwierdzenie, że są bardzo dobre, byłoby sporym niedopowiedzeniem
- one są po prostu świetne. Nie mają słabych stron (...)"

Marek Lacki, AudioVideo nr 1/2015